Matematika 7.ac vissza
1. témakör: Gondolkodj és számolj!
 
óra-
szám
dátum óra anyaga meddig
jutottunk?
oldal letölthető anyagok
1. 09. 1. (h) Miről tanulunk az idén?
Év eleji szervezési feladatok.
Év eleji szervezési feladatok
       
2. 09. 3. (sz) Év eleji ismétlés:
Mit tanultunk a számokról?
Mértékegység átváltás
1-6. feladat
HF: 7,8. feladat
honlap óra anyaga óra anyaga
3. 09. 4. (cs) Év eleji ismétlés:
törtek
Mit tanultunk a számokról
       
4. 09. 5. (p) Év eleji ismétlés:
műveleti sor
Racionális számok
       
5. 09. 8. (h) Év eleji ismétlés:
százalék, szerkesztések
Hatványozás
    óra anyaga óra anyaga
6. 09. 10. (sz) Év eleji felmérő dolgozat
Hatványozásazonosságai
       
7. 09. 11.(cs) Év eleji felmérő dolgozat javítása
Hatványozás azonosságainak gyakorlása
       
8. 09. 12. (p) Mértékváltás: hosszúság
Az 1-nél nagyobb számok normálalakja
       
9. 09. 15. (h) Mértékváltás: tömeg
0 és 1 közé eső számok normálalakja
       
10. 09. 17. (sz) Mértékváltás: űrmérték
Osztó, többszörös, oszthatósági szabályok
       
11. 09. 18.(cs) Mértékváltás: terület
Törzsszám, összetett szám, prímtényezős felbontás
       
12. 09. 19. (p) Mértékváltás: röpdolgozat
Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös
       
13. 09. 22. (h) Mértékváltás: térfogat
Közös osztó, közös többszörös alkalmazása
       
14. 09. 24. (sz) Mértékváltás: idő
A szorzás és osztás gyakorlása a racionális számok körében
       
15. 09. 25.(cs) Mértékváltás: összefoglalás
Mennyiségek törtrésze
       
16. 09. 26. (p) Mértékváltás: dolgozat
A zárójelek használata, műveletek sorrendje
       
17. 09. 29. (h) Törtek: összeadás 1.
Arány, arányos osztás
  honlap   óra anyaga
18. 10. 1. (sz) Törtek: összeadás 2.
Százalékszámítás
       
19. 10. 2.(cs) Törtek: szorzás, osztás
Kamatos kamat
      word
20. 10. 3. (p) Törtek: dolgozat
Összefoglalás 1.
I. témakör: Gondolkozz és számolj!
      word 
21. 10. 6. (h) Hatványozás azonosságai 1.
Összefoglalás 2.
I. témakör: Gondolkozz és számolj!
  honlap    
22. 10. 8. (sz) Hatványozás azonossági 2.
Témazáró dolgozat.
I. témakör: Gondolkozz és számolj!
  honlap    
23. 10. 9.(cs) Hatványozás azonosságai 3.
Témazáró dolgozat – javítása
I. témakör: Gondolkozz és számolj!
  honlap    
24. 10. 10. (p) Hatványozás azonosságai 4.
Térelemek
  honlap    
25. 10. 13. (h) Hatványozás azonosságai dolgozat
Szögek
       
26. 10. 15. (sz) Összefoglalás
Síkidomok, sokszögek
       
27. 10. 16.(cs) Témazáró dolgozat
Sokszögek kerülete
       
28. 10. 17. (p) Témazáró dolgozat javítása
A síkidomok területe